Unia Europejska

Przedsiębiorstwo SKLEJKA TRADE W. GROMEK I. GROMEK T. DONDZIŁO SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn.

„Wdrożenie nowego produktu – płyty obiegowej przez SKLEJKA TRADE″ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji
w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego produktu – płyty obiegowej do zastosowania w procesie technologicznym przemysłowego wytwarzania kostki brukowej. Nowy produkt będzie osiadał najkorzystniejsze właściwości triobologiczne, najlepszą odporność na odbicie, wgniecenia i bardzo dobre właściwości mechaniczne. Cechuje się większą trwałością i niezawodnością eksploatacyjną. Wdrożenie innowacyjnego produktu powiązane jest z zastosowaniem, zakupem nowych skomputeryzowanych maszyn, które pozwolą na produkcję nowego produktu i rozwój technologiczny przedsiębiorstwa.

  • wartość projektu: 4 844 232,00 zł
  • wkład Funduszy Europejskich: 2 363 040,00 zł
keyboard_arrow_up