Skip to content
Sklejki suchotrwałe,
wodoodporne, antypoślizgowe
Sklejki szalunkowe,
specjalistyczne
Sklejki laserowe
Sklejki modyfikowane
Systemy szalunkowe
Frezowanie CNC
Cięcie na wymiar
Slider

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Sklejka Trade W. Gromek I. Gromek T. Dondziło sp.j.
Warszawska 6, 16-070 Choroszcz

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO z dnia 27 kwietnia 2016 informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Sklejka Trade W. Gromek I. Gromek T. Dondziło sp.j z siedzibą w Choroszczy 16-070 ul. Warszawska 6, dalej Sklejka Trade sp. j.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danymi oraz uzyskaniu informacji proszę kontaktować się pod adresem: biuro@sklejkatrade.pl

3. Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych, co do zasady, obejmuje jedynie dane niezbędne do nawiązania i obsługi współpracy z kontrahentem (np. imiona, nazwiska, nazwy zajmowanych stanowisk, adresy e-mail, numery telefonów osób kontaktowych, a ponadto nr NIP, REGON, nr rachunków bankowych, adresy prowadzenia działalności gospodarczej osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

4. Dane będą przetwarzane w celu:

a) w celu wykonania umowy na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 art. 6 ust 1 lit b, c (obowiązek prawny np. wystawienie faktury, dostarczenie towaru)
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sklejka Trade sp.j. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów podatkowych i zakresu rachunkowości- na podstawie 2016/679 art. 6 ust 1 lit c rozporządzenia o ochronie danych osobowych (obowiązek prawny)
c)w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sklejka Trade sp.j. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami- na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 art. 6 ust 1 lit f (nasz prawnie uzasadniony interes)

5. Pani/Pana Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą; od naszych kontrahentów lub też z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT
b) podmiotom windykacyjnym
c)operatorom pocztowym i kurierom
d) przewoźnikom (firmy spedytorskie i transportowe)
e) bankom w zakresie realizacji płatności
c)kancelarie prawne

7.  dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości. W zakresie w jakim Pani\Pana dane przetwarzane są do kierowania ofert wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, będą one przetwarzane przez okres maksymalnie 10 lat.

8. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO, gdy uzna Pan/i iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

12. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

13. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Sklejka Trade sp.j. w celu wykonania umowy sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez Sklejka Trade sp.j. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.