Skip to content
s1
Sklejki suchotrwałe,
wodoodporne, antypoślizgowe
s2
Sklejki szalunkowe,
specjalistyczne
s3
Sklejki laserowe
s3 - copy
Sklejki modyfikowane
s3 - copy - copy
Systemy szalunkowe
s1 - copy
Frezowanie CNC
Cięcie na wymiar

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Sklejka Trade W. Gromek I. Gromek T. Dondziło sp.j.
Warszawska 6, 16-070 Choroszcz

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO z dnia 27 kwietnia 2016 informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Sklejka Trade W. Gromek I. Gromek T. Dondziło sp.j z siedzibą w Choroszczy 16-070 ul. Warszawska 6, dalej Sklejka Trade sp. j.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danymi oraz uzyskaniu informacji proszę kontaktować się pod adresem: biuro@sklejkatrade.pl

3. Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych, co do zasady, obejmuje jedynie dane niezbędne do nawiązania i obsługi współpracy z kontrahentem (np. imiona, nazwiska, nazwy zajmowanych stanowisk, adresy e-mail, numery telefonów osób kontaktowych, a ponadto nr NIP, REGON, nr rachunków bankowych, adresy prowadzenia działalności gospodarczej osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

4. Dane będą przetwarzane w celu:

a) w celu wykonania umowy na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 art. 6 ust 1 lit b, c (obowiązek prawny np. wystawienie faktury, dostarczenie towaru)
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sklejka Trade sp.j. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów podatkowych i zakresu rachunkowości- na podstawie 2016/679 art. 6 ust 1 lit c rozporządzenia o ochronie danych osobowych (obowiązek prawny)
c)w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sklejka Trade sp.j. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami- na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 art. 6 ust 1 lit f (nasz prawnie uzasadniony interes)

5. Pani/Pana Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą; od naszych kontrahentów lub też z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT
b) podmiotom windykacyjnym
c)operatorom pocztowym i kurierom
d) przewoźnikom (firmy spedytorskie i transportowe)
e) bankom w zakresie realizacji płatności
c)kancelarie prawne

7.  dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości. W zakresie w jakim Pani\Pana dane przetwarzane są do kierowania ofert wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, będą one przetwarzane przez okres maksymalnie 10 lat.

8. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO, gdy uzna Pan/i iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

12. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

13. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Sklejka Trade sp.j. w celu wykonania umowy sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez Sklejka Trade sp.j. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.