Skip to content
s1
Sklejki suchotrwałe,
wodoodporne, antypoślizgowe
s2
Sklejki szalunkowe,
specjalistyczne
s3
Sklejki laserowe
s3 - copy
Sklejki modyfikowane
s3 - copy - copy
Systemy szalunkowe
s1 - copy
Frezowanie CNC
Cięcie na wymiar

Przedsiębiorstwo SKLEJKA TRADE W. Gromek I. Gromek T. Dondziło Spółka Jawna zrealizowało projekt

 „Opracowanie Biznes Planu przedsięwzięcia inwestycyjnego
w przedsiębiorstwie SKLEJKA TRADE″ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze)”.

Celem projektu było skorzystanie z usługi prorozwojowej – specjalistycznej usługi doradczej (napisanie biznesplanu) w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

– wartość projektu: 61 254,00 zł
– wkład Funduszy Europejskich: 42 330,00 zł