Skip to content
Sklejki suchotrwałe,
wodoodporne, antypoślizgowe
Sklejki szalunkowe,
specjalistyczne
Sklejki laserowe
Sklejki modyfikowane
Systemy szalunkowe
Frezowanie CNC
Cięcie na wymiar
Slider

Przedsiębiorstwo SKLEJKA TRADE W. Gromek I. Gromek T. Dondziło Spółka Jawna zrealizowało projekt

 „Opracowanie Biznes Planu przedsięwzięcia inwestycyjnego
w przedsiębiorstwie SKLEJKA TRADE″ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze)”.

Celem projektu było skorzystanie z usługi prorozwojowej – specjalistycznej usługi doradczej (napisanie biznesplanu) w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

– wartość projektu: 61 254,00 zł
– wkład Funduszy Europejskich: 42 330,00 zł