Skip to content
s1
Sklejki suchotrwałe,
wodoodporne, antypoślizgowe
s2
Sklejki szalunkowe,
specjalistyczne
s3
Sklejki laserowe
s3 - copy
Sklejki modyfikowane
s3 - copy - copy
Systemy szalunkowe
s1 - copy
Frezowanie CNC
Cięcie na wymiar

Przedsiębiorstwo SKLEJKA TRADE W. Gromek I. Gromek T. Dondziło Spółka Jawna zrealizowało projekt „Ocena warunków wdrożeniowych nowych produktów
w przedsiębiorstwie SKLEJKA TRADE″ (projekt nr RPPD.01.04.01-20-0186/19)
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze)”.

Celem projektu było skorzystanie z usługi prorozwojowej – specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania raportu wskazującego warunki wdrożeniowe nowego produktu wraz
z jego analizą rynkową.

  • wartość projektu: 57 810,00 zł
  • wkład Funduszy Europejskich: 39 950,00 zł