Skip to content
Sklejki suchotrwałe,
wodoodporne, antypoślizgowe
Sklejki szalunkowe,
specjalistyczne
Sklejki laserowe
Sklejki modyfikowane
Systemy szalunkowe
Frezowanie CNC
Cięcie na wymiar
Slider

Przedsiębiorstwo SKLEJKA TRADE W. Gromek I. Gromek T. Dondziło Spółka Jawna zrealizowało projekt „Ocena warunków wdrożeniowych nowych produktów
w przedsiębiorstwie SKLEJKA TRADE″ (projekt nr RPPD.01.04.01-20-0186/19)
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze)”.

Celem projektu było skorzystanie z usługi prorozwojowej – specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania raportu wskazującego warunki wdrożeniowe nowego produktu wraz
z jego analizą rynkową.

  • wartość projektu: 57 810,00 zł
  • wkład Funduszy Europejskich: 39 950,00 zł